SKOB Slaný

LUCIFER Mistrovství a Veteraniáda ČR v NOB
Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A – krátká trať
Petrohrad, 15. – 16.4.2023

Podívejte se na starou mapu. Sloužila jako tréninkový prostor pro MS v roce 1991!

Nová mapa po 33 letech vypadá samozřejmě úplně jinak, jak je možné vidět z následujících ukázek. Terén v okolí Petrohradu je velice různorodý, takže v jižní části závodního prostoru narazíte na "letecké" oblasti, kde hustníků je poskrovnu (foto 1, foto 2).
Běh tak ztěžují v severní části mapy hlavně neschůdné skalní srázy a balvanová pole, klacky a popadané stromy nebo případně oboje najednou.
Polovina prostoru je v členitém terénu s velkým množstvím terénních a situačních detailů - žulové kameny, srázy, skalky a balvany, skupiny kamenů a skupiny balvanů a místy tu máme i vysoké skální srázy a skály.

Partneři závodu

slaný
Lucifer
rumpold

PODĚKOVÁNÍ

  • Lesy České republiky, s. p.
  • Psychiatrická léčebna Petrohrad
  • Obec Petrohrad
  • Pavel Šilhánek,
    zemědělská výroba
  • Petrohradská,
    společnost s r. o.

Partneři ČSOS

2023 © SKOB Slaný